Minder regels,
meer resultaat.

Snel en eenvoudig voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Data Protection Impact Assessment (DPIA)

 Gratis toegang

Clever Bowtie

Clever Bowtie is een online tool voor het ontwikkelen en bespreken van de procesbeheersing. Schrijf je in, het is gratis, en ervaar hoe intuïtief het werkt. Complexe vraagstukken kunnen met behulp van bowties eenvoudig in beeld gebracht worden. Merk hoe gestructureerd u met anderen over deze vraagstukken kunt communiceren.

Een bowtie geeft de samenhang van maatregelen grafisch weer in een heldere structuur. Hierdoor is snel een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit te voeren. Clever Bowtie blijkt een krachtig instrument te zijn bij de communicatie over de te nemen maatregelen. Zowel naar medewerkers als naar besturen zijn de problematiek en de voorgestelde oplossingen eenvoudig over te brengen.

De industriële sector, zoals de petrochemie, heeft veel ervaring met de bowtie-methode. Naast risicobeheersing worden bowties vaak gebruikt om financiële scenario’s in kaart te brengen. Ook in de zorg, voor de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), op arbo-afdelingen en bij besturen (die good governance moeten aantonen) worden bowties meer en meer gebruikt.


Veel succes ermee,

Gerard Hertsenberg,
Clever Bowtie.

Chrome iPad

Breed inzetbaar

Clever Bowtie is in verschillende situaties bijzonder waardevol.

Zelfsturende organisaties

Geeft zelfsturende teams de mogelijkheid om gezamenlijk knelpunten te herkennen, bespreken en bestrijden.

Voldoen aan toezicht

Stelt de organisatie instaat om toezichthouders inzicht te geven in aanpak, kwaliteit en volledigheid.

Inzicht geven en delen

Teams bespreken werkwijzen en mogelijke maatregelen en maken samen keuzes hoe zij het goed functioneren kunnen blijven garanderen.

Continu verbeteren

Geeft inzicht hoe processen voor en na wijzigingen functioneren..

Arbo

Brengt risicovolle situaties in beeld inclusief de door de organisatie getroffen maatregelen.

Risico management

Ontwerpen van risicomanangement en tot een systeem komen dat dient als basis voor certificeringen.

Globale structuur van een Clever Bowie


Maatregelen beoordelen binnen een Clever Bowie

Copyrights © 2016 Hertsenberg.